Registracija >> English
 
   
Lokacije sa stubovima


Tipovi stubova na Konsing lokacijama:

Sve lokacije u podnožju stuba imaju prostor predviđen za montažu "outdoor" telekomunikacione opreme, dok je određeni broj lokacija opremljen kontejnerima koji omogućavaju smeštanje "indoor" opreme.

Stubovi sa kontejnerom

Kod lokacija ovog tipa KONSING Vam nudi:


Kontejner
 • Mesto na stubu za smeštaj antena
 • Smeštaj "indoor" opreme u Konsingovim kontejnerima
 • Smeštaj "outdoor" opreme u podnožju stuba
 • Pouzdano napajanje od 220V AC i 48V DC
 • Korišćenje Konsingovih rekova u kontejnerima za smeštaj vaše opreme
 • Mogućnost ugradnje Vaših rekova u kontejnere
 • Smeštaj dodatne opreme u kontejnere
 • Ugradnju vaše opreme od strane naših iskusnih tehničara

Stubovi bez kontejnera

Kod lokacija ovog tipa KONSING Vam nudi:

 • Mesto na stubu za smeštaj antena
 • Smeštaj vaše "outdoor" opreme
 • Pouzdano napajanje od 220V
 • Ugradnju opreme od strane naših iskusnih tehničara

 

 
     
Copyright © 2009 - 2015 KONSING GROUP